അട്ടയങ്ങാനത്തെ രോഗിക് ചികിത്സ സഹാവുമായി അബുദാബി കാസ്രോട്ടർ

LATEST UPDATES

6/recent/ticker-posts

അട്ടയങ്ങാനത്തെ രോഗിക് ചികിത്സ സഹാവുമായി അബുദാബി കാസ്രോട്ടർ
കാഞ്ഞങ്ങാട്:അട്ടയങ്ങാനത്തെ രോഗിക്ക് ചികിത്സ സഹായവുമായി അബുദാബി കാസ്രോട്ടർ, കൂട്ടായ്മയുടെ മെമ്പർമാരായ റാസിക് കാഞ്ഞങ്ങാട്,സൈദ്,മുബീൻ,  മുസമ്മിൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് ധനസഹായം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറി.


Post a Comment

0 Comments