ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പിനും, ചൂതാട്ടത്തിനും ഇനി പരസ്യങ്ങൾ വേണ്ട; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ

LATEST UPDATES

6/recent/ticker-posts

ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പിനും, ചൂതാട്ടത്തിനും ഇനി പരസ്യങ്ങൾ വേണ്ട; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ

  വാതുവെപ്പ്, ചൂതാട്ട പരസ്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുനൽകി കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയം. പത്രങ്ങൾ, ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ, ഓൺലൈൻ വാർത്താമാധ്യങ്ങൾ എന്നിവയടക്കം മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് . വാതുവെപ്പും ചൂതാട്ടവും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അതിനാൽ ഇത്തരംപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള പരസ്യങ്ങൾ 2019-ലെ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണനിയമം, 1978-ലെ പ്രസ് കൗൺസിൽ ആക്ട്, 2021-ലെ ഐ.ടി. നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അറിയിപ്പ്.


അടുത്തിടെ പത്രങ്ങളിലടക്കം ഇത്തരത്തിൽവന്ന പരസ്യങ്ങൾ മന്ത്രാലയം അറിയിപ്പിനൊപ്പം പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1867-ലെ പി.ആർ.ബി. നിയമത്തിലെ ഏഴാംവകുപ്പുപ്രകാരം പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും ധാർമികവും നിയമപരവുമായ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചശേഷമേ പരസ്യമടക്കമുള്ള എല്ലാഉള്ളടക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവൂ. വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതുമാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന രീതിയിലേക്കുമാറരുതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Post a Comment

0 Comments