കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ മണിപ്പൂർ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിൽ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം; ഒരാളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി

LATEST UPDATES

6/recent/ticker-posts

കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ മണിപ്പൂർ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിൽ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം; ഒരാളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കികാഞ്ഞങ്ങാട്: മുസ്ലിം യൂത്തീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്ത മണിപ്പൂർ ഐക്യദാർഢ്യ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് സംഘടിപ്പിച്ച മണിപ്പൂർ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിൽ ലീഗിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ രീതിയിലും അച്ചടിച്ചു നൽകിയതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചും വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിന് ഒരാളെ സംഘടനയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് അറിയിച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അബ്ദുൾ സലാമിനെയാണ് പുറത്താക്കിയത്. ഇയാൾ ചെയ്തത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത തെറ്റായിട്ടാണ് പാർട്ടി കണക്കാക്കുന്നതെന്ന്  പി കെ ഫിറോസ് പറഞ്ഞു. 


Post a Comment

0 Comments