കാസർകോട് ഉണ്ണിത്താൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു

LATEST UPDATES

6/recent/ticker-posts

കാസർകോട് ഉണ്ണിത്താൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു


 ലോകസഭ 2024
കാസറഗോഡ് HPC
Counting Updates

രാജ്eമാഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ - 474957
 എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ - 371930
എം എൽ അശ്വിനി - 212115

സുകുമാരി എം - 1547
 അനീഷ് പയ്യന്നൂർ - 725
രാജേശ്വരി - 861
മനോഹരൻ കെ  - 757
ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ - 569
എൻ കേശവനായിക് - 463

Post a Comment

0 Comments