കാസർകോട് ഉണ്ണിത്താൻ 35012 വോട്ടിന് മുന്നിൽ

LATEST UPDATES

6/recent/ticker-posts

കാസർകോട് ഉണ്ണിത്താൻ 35012 വോട്ടിന് മുന്നിൽ
ലോകസഭ 2024

കാസറഗോഡ് HPC

വോട്ട് നില


രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ - 180358

 എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ - 145346

എം എൽ അശ്വിനി - 91935


സുകുമാരി എം - 552

 അനീഷ് പയ്യന്നൂർ - 286

രാജേശ്വരി - 357

മനോഹരൻ കെ  - 305

ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ - 249

എൻ കേശവനായിക് - 158

Post a Comment

0 Comments