കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്; ഓണ്‍ലൈന്‍ അംഗത്വ ക്യാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ചു

LATEST UPDATES

6/recent/ticker-posts

കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്; ഓണ്‍ലൈന്‍ അംഗത്വ ക്യാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ചു

 


കാസർകോട്: കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക  ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് ഓണ്‍ലൈന്‍ അംഗത്വ ക്യാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ചു. 18നും 55നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ഷേമനിധിയില്‍ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രതിമാസം  100 രൂപ കൃത്യമായി അംശദായം അടച്ച് അംഗത്വത്തില്‍ തുടരുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് വിവിധ ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങളും 60 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ അംഗത്വ കാലാവധിക്കനുസരിച്ച് പ്രതിമാസ പെന്‍ഷനും ലഭിക്കും.  ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയ്ക്കായുള്ള വെബ്സൈറ്റ് www.kmtboard.in ഫോണ്‍ 0495 2966577.

Post a Comment

0 Comments